IMG_0397

Viktig milepæl for KNM Maud

Marinens nyeste fartøy KNM Maud gjennomførte tirsdag sin første operative etterforsyning av et annet fartøy. Evnen til å kunne etterforsyne andre marinefartøyer med drivstoff, proviant, ammunisjon og reservedeler er en etterspurt ressurs i NATO, og en etterlengtet kapasitet for Norge.

– Dagens milepæl er viktig for KNM Maud som kapasitet, men også for besetningen som har jobbet lenge og målrettet mot dette målet. Vår evne til å etterforsyne både egne og allierte marinefartøy, ute i operasjonsområdet, øker den operative utholdenheten til våre krigsskip, sier skipssjef på KNM Maud, kommandørkaptein Thorvald Dahll. 

Sjef Sjøforsvaret er fornøgd med denne viktige milepælen for KNM Maud.

– Dette er en viktig merkedag og et stort skritt videre for å realisere en ny kapasitet i Forsvaret, sier sjef Sjøforsvaret, kontreadmiral Rune Andersen. 

KNM Maud gjennomførte den såkalte RAS-operasjonen (replenishment at sea) tirsdag ettermiddag sammen med fregatten KNM Fridtjof Nansen, som er tilbake på sjøen etter å ha fått et omfattende vedlikeholdsløft i januar. 

Begge fartøyene tar del i den norskledede øvelsen TG-21-1, som samler norske og allierte krigsskip og ubåter for trening i et utfordrende kyst- og fjordsystem i Norge.

For media:

Bilder og video er tilgengelig for pressen.

Bilder fra både RAS-operasjonen, KNM Maud som fartøy og skipssjef Thorvald Dahl ligger tilgjengelig i Forsvarets mediearkiv.

Dronevideo og forsvarets egne opptak, er tilgengelig fra denne skyløsningen.

Pressekontakt:

Orlogskaptein Michel Hayes

Mobil: 988 11 246, e-post: [email protected]

Fakta om KNM Maud:

KNM Maud representerer en ny og betydelig multirolle logistikk- og støtteressurs i Sjøforsvaret.
Fartøyet vil med sine gode lastekapasiteter holde egne og allierte styrker etterforsynt med nødvendig drivstoff, proviant, ammunisjon, reservedeler og verkstedkapasiteter. På den måten kan de operative enhetene stå lenger i operasjoner, uten å måtte avbryte for etterforsyninger og reparasjoner.
KNM Maud kan også fungere som kommandofartøy og lede sjømilitære operasjoner fra havet, samt drive støtte til det sivile samfunn i krisesituasjoner, humanitære operasjoner eller under søk- og redningsoperasjoner.

Generelle data om fartøyet:

Lengde: 183 m
Bredde: 25,9 m
Dyptgående: 8,9 m
Fart: 18+ knop
Besetning: 60
Køyekapsitet: 207