MAUD_SGTPETRONILLA-6961

To norske fartøy i NATOs stående maritime styrke

Logistikkfartøyet KNM «Maud» gikk tirsdag 30. august inn i NATOs stående maritime styrke. Aldri før har to norske fartøy vært avgitt til denne styrken samtidig.

Deltakelse i NATOs stående maritime styrker skjer med jevne mellomrom for Marinens fartøyer, men aldri før har to fartøy vært avgitt til samme styrke samtidig. Fregatten KNM «Roald Amundsen» har vært en del av styrken siden 1. august. Tirsdag 30. august slo logistikk- og forsyningsfartøyet KNM «Maud» følge.

− Gjennom deltakelse i styrken bidrar vi til å bygge maritim situasjonsforståelse i nærområdene våre. Det bygger sikkerhet for Norge. Samtidig viser vi gjennom maritim tilstedeværelse at Norge er en troverdig alliert med vilje og evne til å forsvare ikke bare Norge, men hele forsvarsalliansen. Med krig i Europa er det viktigere enn noen gang å stå sammen med våre allierte, sier fungerende sjef for Marinen, kommandør Pål Gudbrandsen.

300525506_5731058036913752_751863171707095959_n.jpg
Den norske fregatten KNM «Roald Amundsen», bak følger det nederlandske fartøyet HNLMS «Karel Doorman». Foto: Forsvaret

Situasjonen etter Ukraina-krigen

Styrkens viktigste oppgave er å være klar til å hurtig respondere til hendelser i hele NATOs ansvarsområde. Skipssjef på KNM «Roald Amundsen», kommandørkaptein Lars Larsson, sier at krigen i Ukraina ikke har medført dramatiske endringer i operasjonsområdet.

− Vi ser ingen stor endring i situasjonen i våre operasjonsområder på grunn av Ukraina-krigen. Vi observerer at russiske enheter hverken er aggressive eller pågående. Vi er veldig bevisst på forholdet mellom Russland og NATO, og vi tar høyde for det. Men russiske og NATOs marine enheter forholder seg til hverandre på en profesjonell og sikker måte, fortsetter Larsson.

«Maud» øker utholdenheten

Fregatten utgjør en sjømilitær kampkraft, mens logistikkfartøyet sørger for økt operativ utholdenhet gjennom nødvendige etterforsyninger til styrken.

− Vi etterforsyner med blant annet drivstoff, ammunisjon, reservedeler og proviant. På den måten kan styrken operere i operasjonsområdet over lengre tid, sier skipssjef på KNM «Maud», kommandørkaptein Thorvall Dahll.

Pressekontakt:

Forsvarets operative hovedkvarter

E-post: foh.info@mil.no
Pressevakt: 40 43 80 83

NATOs stående maritime styrke – SNMG1

  • Dette er KNM «Maud»s andre runde som styrkebidrag til NATOs stående maritime styrke SNMG1. Forrige gang var fra september til desember 2021.
  • Styrken består nå av KNM «Roald Amundsen», KNM «Maud»,det nederlandske landgangsfartøyet HNLMS «Karel Doorman», den portugisiske fregatten NRP «Corte Real» og den britiske fregatten HMS «Lancaster».