maud-snmg1_Thumbnail

NATOs stående maritime styrker

Høsten 2022 deltok Norge med to fartøy til NATOs stående maritime fregattstyrke, Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1).

Styrken er en del av NATO Responce Force, som er alliansens viktigste verktøy for rask innsats når kriser eller situasjoner oppstår et sted i verden. NATOs maritime styrker består av to fregatt- og destroyerstyrker og to stående minerydderstyrker.

Hva gjør Norge?

Høsten 2022 bidro Norge med to fartøy til styrken: logistikk- og forsyningsfartøyet KNM «Maud» og fregatten KNM «Roald Amundsen». Resten av styrken besto av det nederlandske støtteskipet HNLMS «Karel Doorman» (A833), den portugisiske fregatten NRP «Corte-Real» (F332) og den britiske fregatten HMS «Lancaster» (F229).

Sammen patruljerte og overvåket styrken Nord-Europa – fra Portugal til Bergen og Østersjøen, alt etter behovet.

KNM «Maud» forlot Bergen 12. august for å delta i styrken, og var ute til månedsskiftet november/desember. KNM «Maud» skal bidra i styrken hvert år fremover, siden fartøyet gjør at styrken kan operere over lenger tid. Fartøyet kan gjennomføre driftstoff-tanking og overlevering av provianter, vann og diverse utstyr.

Oppdrag

Styrken viser militær tilstedeværelse i alliansens maritime europeiske interesseområder. Den bidrar også til god situasjonsforståelse og kan å delta i operasjoner. Styrken er en del av NATOs beredskap og kan håndtere hendelser i fred, krise og krig på kort varsel. Den er et tydelig bevis på alliansens evne til samarbeid og fremmer alliansens forhold til partnernasjoner gjennom besøk og utveksling.

Styrken ledes av styrkesjefen som er underlagt Supreme Allied Commander Europe (SACEUR). Den daglige driften er delegert til NATOs maritime kommando (MARCOM) i Northwood i Storbritannia.

Historikk

SNMG1 er en av de to fregatt- og destroyerstyrkene til NATO. Den ble etablert i 1968 som Standing Naval Force Atlantic og fikk sitt nåværende navn i 2005. Styrken har hatt deltakere fra de fleste av NATOs medlemsland, men antall enheter som til enhver tid seiler i gruppen, har variert.

Norge har deltatt jevnlig i styrken siden oppstarten. Vi har også ledet styrken i 2013, 2014, 2017 og 2020.

Hva gjør Norge?

Norge bidrar jevnlig til med både fartøy og personell til Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Første halvår av 2020 ledet Norge styrken med KNM «Otto Sverdrup» som flaggskip. Høsten 2021 og frem til desember deltok Norge med KNM «Maud». Det norske fartøyet var styrkens «fleet oiler», det vil si at hun forsynte styrkens øvrige fartøy med drivstoff.