maud-snmg1_Thumbnail

NATOs stående maritime styrker

Norge deltar i en av NATOs stående maritime fregattstyrker, Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1).

Styrken er en del av NATO Responce Force, som er alliansens viktigste verktøy for rask innsats når kriser eller situasjoner oppstår et sted i verden. NATOs maritime styrker består av to fregatt- og destroyerstyrker og to stående minerydderstyrker.

Hva gjør Norge?

Norge bidrar jevnlig til med både fartøy og personell til Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Første halvår av 2020 ledet Norge styrken med KNM «Otto Sverdrup» som flaggskip. Norge deltar høsten 2021 med KNM «Maud». Det norske fartøyet er styrkens «fleet oiler», det vil si at hun forsyner styrkens øvrige fartøy med drivstoff.

Historikk

SNMG1 er en av de to fregatt- og destroyerstyrkene til NATO. Den ble etablert i 1968 som Standing Naval Force Atlantic og fikk sitt nåværende navn i 2005. Styrken har hatt deltakere fra de fleste av NATOs medlemsland, men antall enheter som til enhver tid seiler i gruppen, har variert.

Norge har deltatt jevnlig i styrken siden oppstarten. Vi har ledet styrken i 2013, 2014, 2017 og 2020.

Oppdrag

Styrken skal vise militær tilstedeværelse i alliansens maritime europeiske interesseområder. Den skall også bidra til god situasjonsforståelse og være i stand til å delta i operasjoner. Styrken er en del av NATOs beredskap og kan håndtere hendelser i fred, krise og krig på kort varsel. Den skal også vise alliansens evne til samarbeid og fremme alliansens forhold til partnernasjoner gjennom besøk og utveksling.

Styrken ledes av styrkesjefen som er underlagt Supreme Allied Commander Europe (SACEUR). Den daglige driften er delegert til NATOs maritime kommando (MARCOM) i Northwood i Storbritannia.