Innsatsstyrke Polar Bear VI fra Heimevernsdistrikt-01

Strukturalternativ A

Alternativ A etablerer et forsvar som kan møte de aktuelle sikkerhetspolitiske utfordringene i nærområdene våre. Dette alternativet er forsvarssjefens anbefaling til politikerne.

​Alternativ A er det mest ambisiøse i både omfang og kostnad, og det er forsvarssjefens klare anbefaling til regjeringen.

Med dette alternativet vil antall kampenheter økes i alle forsvarsgrener for å styrke militært nærvær og utholdenhet i sikkerhetspolitiske krisesituasjoner. Alternativet har ingen åpenbare svakheter, og det har nok kampkraft til å motstå tvangsdiplomati og til å avskrekke en potensiell motstander fra å bruke makt på norsk jord og i våre havområder.

Alternativet svarer på kapabilitetsmålene NATO har satt for Norge og gir en struktur som kan løse mange av alliansens utfordringer i nord, noe som igjen kan berolige stormaktene og bidra til å bevare stabiliteten.

Grafisk fremstilling av styrkealternativ A

1.0-Styrkealt_A.png

Fordeler

Sammenlignet med alternativene B, C og D:

 • Balansert struktur
 • Volum og tilgjengelighet i alle domener
 • Utholdenhet i alle domener og i understøttelse
 • Evne til situasjonsforståelse i alle domener
 • Ildkraft og evne til fellesoperativ ild på tvers av domener
 • Evne til beskyttelse av kritisk militær og sivil infrastruktur
 • Evne til å forsvare hele landet
 • Evne til tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i norske interesseområder
 • Evne til alliert mottak
 • Møter NATOs kapabilitetsmål for Norge

Begrensninger

 • Begrenset evne til å beskytte mot alle typer ballistiske missiler

Kapasiteter

Luft

 • 6 taktiske transportfly
 • 6 maritime patruljefly
 • 52 kampfly
 • 3+6 luftvern
 • 24 maritime helikoptre
 • 34 taktiske helikoptre

Sjø

 • 17 kystvaktfartøyer
 • 8 fregatter
 • 5 mineryddersystemer
 • 5 ubåter

Land

 • 11 manøverbataljoner
 • 16 kampstøttebataljoner

Personell

 • 24 000 ansatte og 15 800 mannskaper
 • 42 000 i Heimevernet