20190625tk_I0196

Strukturalternativ C

​Alternativ C vektlegger evnen til å bidra i ulike typer internasjonale operasjoner – samtidig som vår daglige nasjonale beredskap opprettholdes.

Strukturen i dette alternativet bygger videre på alternativ D og styrker evnen til å bidra til NATOs kollektive forsvar, ved å etablere enheter som regelmessig kan delta i blant annet de hurtige reaksjonsstyrkene i NATO.

Grafisk fremstilling av styrkealternativ C

1.0-Styrkealt_C.png

Fordeler

Sammenlignet med alternativ D:

 • Økt evne til å bidra kontinuerlig med etterspurte militære styrker til NATOs operasjoner og beredskap uten å svekke nødvendig nasjonal operativ evne

Begrensninger

Sammenlignet med alternativ A og B:

 • Lavt volum i alle domener
 • Begrenset utholdenhet, både i styrkevolum og i understøttelse
 • Sårbar evne til situasjonsforståelse i luftrommet
 • Begrenset evne til å forsvare hele landet
 • Begrenset evne til å beskytte flere kritisk militære og sivile objekter mot kryssermissiler og ballistiske missiler
 • Møter et begrenset antall av NATOs kapabilitetsmål for Norge

Kapasiteter

Luft

 • 5 taktiske transportfly
 • 6 maritime patruljefly
 • 52 kampfly
 • 3+4 luftvern
 • 14 maritime helikoptre
 • 21 taktiske helikoptre

Sjø

 • 15 kystvaktfartøyer
 • 6 fregatter
 • 4 mineryddersystemer
 • 4 ubåter

Land

 • 8 manøverbataljoner
 • 10 kampstøttebataljoner

Personell

 • 20 000 ansatte og 13 000 mannskaper
 • 40 000 i Heimevernet