Fokus2024_banner2

Fokus

Fokus er Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer for Norge.

Hvert år gir Etterretningstjenesten ut sin ugraderte trusselvurdering Fokus. Dette er en analyse av status og forventet utvikling innenfor temaer som tjenesten vurderer som særlig relevant for norsk sikkerhet og nasjonale interesser.

Etterretnings­tjenesten

Etterretningstjenesten er Norges sivile og militære utenlandsetterretningstjeneste. Tjenesten støtter sivile norske myndigheter med informasjon og vurderinger om utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske forhold. Etterretningstjenesten er en del av Forsvaret.

Pil til høyre
Kontorlokaler hos Etterretningstjenesten