Ubåt utenfor Harstad.  / Submarine outside Harstad.

Langtidsplan for forsvarssektoren

Stortinget gir sine oppdrag til Forsvaret gjennom langtidsplaner. I 2024 jobber regjeringen med ny langtidsplan for perioden 2025–2036.

​​Forsvarets drift, rammer og innretning styres gjennom langtidsplaner for forsvarssektoren (LTP). Den nåværende planen gjelder for årene 2021–2024, og arbeidet med neste langtidsplan er i full gang.

Ny langtidsplan for forsvarssektoren

Fredag 5. april 2024 la regjeringen frem forslag til ny langtidsplan for årene 2025–2036. Dette er regjeringens forslag til helhetlig videreutvikling av Norges forsvarsevne og forsvarssektoren.

I proposisjonen foreslår regjeringen en betydelig styrking av Forsvaret gjennom et forsvarsløft. Gjennom forsvarsløftet prioriterer regjeringen først å utbedre svakheter i dagens struktur for å tilrettelegge for videre vekst. Samtidig prioriteres en betydelig satsing innenfor fire hovedområder; fornyelse av Sjøforsvaret, styrking av luftvernet, økt kapasitet i Hæren og Heimevernet, og økt evne til situasjonsforståelse. I proposisjonen legger regjeringen til grunn en forpliktende økonomisk opptrapping som strekker seg over en tolvårsperiode.

Planen baserer seg på en rekke faglige innspill og råd, blant andre forsvarssjefens fagmilitære råd 2023.