F-35 tar av fra Keflavik International Airport under IAP 2020.

Forsvarets langtidsplan

Stortinget gir sine oppdrag til Forsvaret gjennom langtidsplaner. Hver plan gjelder for fire år.

​​Forsvarets drift, rammer og innretning styres gjennom fireårsplaner, kalt langtidsplan for forsvarssektoren (LTP). Den nåværende planen gjelder for årene 2021–2024.

Bakgrunn​​​

Våren 2020 la regjeringen frem sitt forslag til LTP for årene 2021–2024. I arbeidet med planforslaget hentet regjeringen inn flere faglige råd og vurderinger, blant andre forsvarssjefens fagmilitære råd. Regjeringen har lagt vekt på at langtidsplanen bygger videre på beslutningene Stortinget har fattet tidligere. Det innebærer at satsingen på Forsvaret fortsetter, og at prioriteringene fra forrige langtidsplan videreføres.

Stortinget behandlet regjeringens LTP-forslag, og vedtok planen endelig 1. desember 2020. Etter vedtaket utarbeidet Forsvarsdepartementet et såkalt tildelingsbrev. Basert på dette lager Forsvaret det som kalles Forsvarssjefens plan, som er det styrende dokumentet for gjennomføring av langtidsplanen.