AANN_S~2

Stig Tore Aannø

Avdeling
Stabsskolen
Stilling
Hovedlærer
Tittel
Oberstløytnant

(f. 1977) Aannø er tilsatt som hovedlærer ved Seksjon for militærstrategi og fellesoperasjoner ved Forsvarets høgskole/Stabsskolen, hvor han forsker, underviser og veileder på feltene militærmakt, cybermakt, teknologi og innovasjon. 

Aannø har mastergrad i militære studier fra Forsvarets høgskole (2018), samt bachelorgrad i luftmakt fra Luftkrigsskolen (2008). Han har tjenesteerfaring fra Luftforsvaret, Cyberforsvaret, NATO og Forsvarsmateriell innenfor IKT-relatert virksomhet, operativ stabstjeneste og teknologiledelse.