Johnny Groneng Aase_Johnny Grøneng Aase

Johnny Grøneng Aase

Avdeling
Cyberingeniørskolen
Stilling
Konsulent
Tittel
Orlogsmester

Utdanning

1987–1990   Førde gymnas, naturfaglinje

1990–1995   Grunnfag anvendt matematikk, Universitetet i Bergen

1994   Befalskurs marine, Horten

1998–2001   Høgskoleingeniør romteknologi, Høgskolen i Narvik/Universitetssenteret på Svalbard

2003–2005   Cand. Scient. elektronikk og instrumentering, Universitetet i Oslo – Institutt for plasma og romfysikk/Universitetssenteret på Svalbard. Design, utvikling og bygging av en prototype Langmuir sonde for den norske forskningsraketten Investigation of Cusp Irregularities 1 (ICI-1).

2014–   PhD som fjernstudent ved Institute for Marine and Antarctic Studies, University of Tasmania, Australia. Analyse av data fra norske småsatellitter for å kartlegge maritime aktiviteter i Arktis og Antarktis. Bruk av satellittdata til å detektere tjuvfiske. Praktiske tester av satellittbasert telemedisin i Arktis.

 

Sivil yrkespraksis

2001   Forskningsassistent ved Nordlysstasjonen i Adventdalen ved Longyearbyen

2001–2002   Utviklingsingeniør, Norsk Elektro Optikk AS, Lørenskog

2004–2009   Forskningsassistent, Institute for Space Research, University of Calgary, Canada.

  • Utvikling av prototype partikkeldetektorer for European Space Agency’s Swarmsatellitter. De tre satellittene gjør høypresisjonsmålinger av hvordan Jordens magnetfelt endrer seg over tid.
  • Utvikling og konstruksjon av partikkeldetektor for NASAs forskningsrakett JouleII
  • Utvikling og konstruksjon av partikkeldetektor for JAXAs forskningsrakett S520-23
  • Utvikling av testprosedyrer og testmateriell for et kanadisk ultrafiolett teleskop som flyr på den indiske astronomisatellitten Astrosat
  • Planlegge og lede en kombinert optisk og magnetisk nordlysekspedisjon til kanadisk Arktis