Antonsen, Katrine_portrett

Katrine Antonsen

Avdeling
Luftkrigsskolen (LKSK)
Stilling
Førsteamanuensis

​Antonsen har doktorgrad i engelsk litteratur fra Norges teknisk- og naturvitenskapelige universitet, våren 2018. Avhandlingen Probing Privacy in Political Contexts: Secrecy, Identity, and Integrity in the Work of Michael Frayn undersøker hvordan utvalgte romaner og skuespill av den britiske forfatteren Michael Frayn (1933 -) skildrer privacy og «det private», og hvordan disse tekstene utforsker en rekke etiske spørsmål og paradokser som er involvert i menneskers ønske om både åpenhet og privatliv, kommunikasjon og hemmeligholdelse i ulike historiske og politiske sammenhenger. Hun har ettårig Praktisk-pedagogisk utdanning (våren 2010) og mastergrad i engelsk litteratur (våren 2009) fra NTNU. Har jobbet ved Institutt for språk og litteratur, NTNU, som foreleser og gruppelærer i engelsk på basis- og fordypningsnivå (litteratur, språk, kulturkunnskap) i perioden 2011-2016.

Antonsen underviser for tiden i engelsk ved Luftkrigsskolen.

    • Engelsk samtidslitteratur (romaner og skuespill)
    • Michael Frayns (1933-) forfatterskap
    • Etikk i litteratur og i litteraturvitenskap
    • Skjønnlitterære fremstillinger av og problematiseringer rundt spionasje, overvåking, retten til privatliv i ulike historiske og politiske sammenhenger.
    • Skjønnlitterære fremstillinger av og problematiseringer rundt krig og krigføring fra ulike perspektiver