Håvard Bækken forsker IFS

Håvard Bækken

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Seniorforsker

Håvard Bækken har en ph.d. i Russlandstudier fra Universitetet i Oslo (UiO), 2014, og har vært ansatt som seniorforsker ved IFS siden 2015. Han forsker for tiden særlig på militarisme og militær-patriotisk oppfostring i Russland og Øst-Ukraina. Bækken har også skrevet om kvasi-rettslige praksiser i Russland. Han underviser i vitenskapsteori, samt russisk politikk, kultur, samfunn og historie ved forsvarets russisk-kurs og UiO 

 

    • russisk innenrikspolitikk
    • autoritarianisme
    • uformell politikk
    • ideologi og militarisme
    • krig og minnekultur