Håvard Bækken forsker IFS

Håvard Bækken

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Seniorforsker

Håvard Bækken har en ph.d. i Russlandstudier fra Universitetet i Oslo (UiO), 2014, og har vært ansatt som seniorforsker ved IFS siden 2015.

Han forsker for tiden særlig på militarisme og militær-patriotisk oppfostring i Russland og okkuperte deler av Ukraina. Bækken leder forskingsprosjektet «Contested Ukraine: Military Patriotism, Russian Influence, and Implications for European Security” og er aktiv deltaker i både Russlandsprogrammet ved IFS og FoU-gruppe Ukraina.

Bækken har en omfattende undervisningsportefølje og er emneansvarlig for introduksjonskurs i russisk politikk, kultur, og samfunn, russisk historie, og vitenskapsteori. Hans tidligere forskning inkluderer flere publikasjoner vedrørende kvasi-rettslige praksiser i Russland

 

 

    • russisk innenrikspolitikk
    • autoritarianisme
    • uformell politikk
    • ideologi og militarisme
    • krig og minnekultur