Bauer, Øystein

Øistein Bauer

Avdeling
Stabsskolen
Stilling
Hovedlærer
Tittel
Kommandørkaptein
Telefon: 23095644

Hovedlærer i militære felles operasjoner, FHS/Stabsskolen (FHS/STS). Han har en bachelorgrad i militære studier.

Bauer har variert tjeneste fra Sjøforsvaret, med hovedvekt på ubåt. Bauer har erfaring fra både Kobben- og Ula-klassen, og har vært ubåtsjef i tre år.

I fem år jobbet Bauer med forsvarsplanlegging i NATO Allied Command Transformation (ACT), og har siden 2010 undervist i militære fellesoperasjoner ved Forsvarets høgskole. 

    • Planlegging og gjennomføring av fellesoperasjoner
    • Maritime operasjoner
    • Ubåtoperasjoner
    • Forsvarsplanlegging/NATO Defence planning