IFS ansatt Jo Inge Bekkvold

Jo Inge Bekkevold

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Seniorrådgiver

(f.1968) Jo Inge Bekkevold har cand.polit. fra Universitetet i Oslo 2001. Han studerte internasjonal politikk ved Peking Universitetet 1994–96. Bekkevold har jobbet med Kina og Asia i Norges Eksportråd og Nærings- og handelsdepartementet, og var stasjonert for norsk utenrikstjeneste i Hanoi 2001–2005 og i Beijing 2005–2011. 

Han jobber nå med forskningsprosjekter knyttet til Kinas geopolitikk og Kinas relasjoner til India og Russland. 

Bekkevold har koordinert seminarrekken International Order at Sea, et samarbeid mellom IFS, Center for Naval Analysis (CNA) i USA, Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA) i India og de to kinesiske institusjonene China Institute for Marine Affairs (CIMA) og China Foundation for International and Strategic Studies (CFISS). Han var også involvert i forskningsprosjektet AsiArctic, som ble ledet av Fridtjof Nansens Institutt (FNI) og finansiert av Norges forskningsråd. 

  • stormaktrelasjoner i Asia
  • Kinas geopolitikk
  • Kinas utenriks- og sikkerhetspolitikk
  • sjømakt
  • storstrategi
  • Asia i Arktis