Mats Berdal

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Gjesteprofessor

Mats Berdal er professor ved Department of War Studies, King’s College London. Han er tidligere forskningssjef ved det Internasjonale Institutt for Strategiske Studier (IISS) og var også ansatt som professor II ved FHS fra 2006 til 2019.

Som gjesteforsker ved IFS 2022–23 skal han primært jobbe på to større prosjekter: FNs fredsbevarende engasjement i borgerkriger og interne konflikter siden 1990, og en lengre studie av FN og slutten på den kalde krigen (perioden 1988–1996).

Berdal er medlem av Academia Europaea.