Berge, Jonas Vidhammer_Forsk1_Jonas Vidhammer Berg

Jonas Vidhammer Berge

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Forsker

Mastergrad i peace and conflict studies fra Universitetet i Oslo, 2021. Var masterstipendiat hos IFS, og skrev oppgaven om påvirkningen av militærteknologisk utvikling på kjernevåpenavskrekking, aktualisert i avskrekkingsforholdet mellom USA og Kina.  

Arbeider nå i et forskningsprosjekt som ser på kinesiske kapasiteter innenfor counterspace, deres rolle innenfor Kinas militærdoktrine, og de påfølgende sikkerhetsimplikasjonene ovenfor NATO.