Bjerga, Kjell Inge8

Kjell Inge Bjerga

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Professor
Tittel
Direktør

Professor i forsvarshistorie med Ph.D. fra Universitet i Bergen og cand. philol. fra Universitet i Oslo. Forsker ved IFS 1999–2005. Seksjonsleder ved IFS 2005–2011 og faglig leder for omstillingsforskningen 2012–2016. Dekan ved Forsvarets høgskole 2014–2017 og sekretariatsleder regjeringens arbeidsgruppe for Forsvarets bistand til politiet 2016. 

Bjerga har en omfattende forskningsproduksjon om forsvarspolitikk, doktriner, organisering, kommandosystemer og strategisk styring på sikkerhetsfeltet, nasjonalt og internasjonalt. Han har undervist og veiledet ved sivile og militære høgskoler i 20 år, var redaktør for Forsvarets fellesoperative doktrine 2005–2007 og arbeidet ved Forsvarets overkommando 1990–1993.

  • ​​​forsvars- og sikkerhetspolitikk
  • offentlig forvaltning, forsvarsledelse og -organisasjon 
  • fellesoperasjoner og forsvarsplanlegging
  • første og andre verdenskrig, den kalde krigen
  • europeisk militærhistorie og -teori
  • sivil-militære relasjoner og militærsosiologi