Bjerga, Kjell Inge8

Kjell Inge Bjerga

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Professor
Tittel
Direktør

Professor i forsvarshistorie med Ph.D. fra Universitet i Bergen og cand. philol. fra Universitet i Oslo. Seniorkurset ved NATO Defense College. Forsker ved IFS 1999–2005. Seksjonsleder ved IFS 2005–2011, faglig leder omstillingsforskningen ved IFS 2012–2016. Dekan ved Forsvarets høgskole 2014–2017. Fra 2017 direktør IFS. Sekretariatsleder for regjeringens arbeidsgruppe for Forsvarets bistand til politiet 2016. Medlem av regjeringens investeringskontrollutvalg 2022–2023.

Bjerga har en omfattende forskningsproduksjon om forsvarspolitikk, doktriner, organisering, kommandosystemer og strategisk styring på sikkerhetsfeltet, nasjonalt og internasjonalt. Han har undervist og veiledet ved sivile og militære høgskoler i 25 år, var redaktør for Forsvarets fellesoperative doktrine 2005–2007 og arbeidet ved Forsvarets overkommando 1990–1993. Siden 2017 har han vært redaktør for IFS Insights.

  • ​​​forsvars- og sikkerhetspolitikk
  • offentlig forvaltning, forsvarsledelse og -organisasjon 
  • fellesoperasjoner og forsvarsplanlegging
  • første og andre verdenskrig, den kalde krigen
  • europeisk militærhistorie og -teori
  • sivil-militære relasjoner og militærsosiologi