Ian Bowers

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Seniorforsker

Ian Bowers er seniorforsker ved Senter for internasjonal sikkerhet. Hans forskning fokuserer på sjømakt, fremtidens operasjonelle miljø, avskrekking og den koreanske halvøya.

Bowers har en doktorgrad i krigsstudier fra King's College London. Fra 2019 til 2023 var Bowers førsteamanuensis ved Institutt for militære operasjoner ved det danske Forsvarsakademiet, hvor han ledet et prosjekt om multi-domene operasjoner og implikasjonene for små stater.

Bowers har publisert en monografi om den sørkoreanske marinen og har redigert flere antologier, inkludert en om kombinerte marineoperasjoner under Koreakrigen og en om de taktiske og strategiske relasjonene mellom mariner og kystvakter. Han har også publisert i tidsskrifter som International Security, Journal of Strategic Studies, Naval War College Review og Washington Quarterly.

  • Sjømakt
  • Avskrekking
  • Øst-Asia
  • Koreanske halvøy
  • Multi-domeneoperasjoner
  • Fremtidens operasjonelle miljø