Cooper, Camilla Guldahl

Camilla Guldahl Cooper

Avdeling
Stabsskolen
Stilling
Førsteamanuensis

Camilla Guldahl Cooper er førsteamanuensis i operasjonell rett ved Forsvarets høgskole, Stabsskolen, hvor hun har vært ansatt siden 2008.

Hun har bachelorgrad (LLB) i Law and Sociology fra Cardiff University, mastergrad (LLM) i Public International Law fra University of Nottingham, og doktorgrad i operasjonell rett (PhD) fra Universitetet i Oslo.

I sitt doktorgradsprosjekt, som ble ferdig i 2018, fokuserte Cooper på NATOs engasjementsregler (ROE), krigens folkerett og personlig selvforsvar.

Cooper er fagansvarlig på fagområdene krigens folkerett og NATO for Store Norske Leksikon.

    • krigens folkerett / internasjonal humanitærrett
    • engasjementsregler
    • NATO
    • selvforsvar i militære operasjoner
    • jus ad bellum