Cooper Camilla G._NDUC

Camilla Guldahl Cooper

Avdeling
Stabsskolen
Stilling
Førsteamanuensis
Telefon: 97513350

Camilla Guldahl Cooper er førsteamanuensis og hovedlærer i operasjonell rett ved Forsvarets høgskole, Stabsskolen, hvor hun har vært ansatt siden 2008.

Hun har bachelorgrad (LLB) i Law and Sociology fra Cardiff University, mastergrad (LLM) i Public International Law fra University of Nottingham, og doktorgrad i operasjonell rett (PhD) fra Universitetet i Oslo.

I sitt doktorgradsprosjekt, som ble ferdig i 2018, fokuserte Cooper på NATOs engasjementsregler (ROE), krigens folkerett og personlig selvforsvar. Cooper er også medforfatter av norsk Manual i krigens folkerett (2013) og leder arbeidet med å oppdatere den.

Cooper er fagansvarlig på fagområdene krigens folkerett og NATO for Store Norske Leksikon, norsk representant i NATO Law of Armed Conflict Task Group, og norsk medlem i Board of Directors of the International Society of Military Law and the Law of War. Hun har også tjenestegjort i Afghanistan (ISAF), vært Visiting Scholar ved US Naval War College i Newport og er fast instruktør ved NATO-skolen i Oberammergau.

  • krigens folkerett/internasjonal humanitærrett
  • engasjementsregler
  • NATO
  • selvforsvar i militære operasjoner
  • jus ad bellum
  • autonome våpen
  • cyberoperasjoner