Danielsen_Helge_Portrett

Helge Danielsen

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Professor

Helge Danielsen (f. 1968) er professor i moderne historie. Han har arbeidet ved IFS siden høsten 2008, og har blant annet forsket på ulike sider ved norsk NATO-politikk og amerikansk-norske relasjoner under den kalde krigen. Han var leder for Senter for sikkerhetspolitikk fra 2016 til 2019, og Forskningsleder ved IFS høsten 2014 og våren 2017.

Danielsen har en doktorgrad (dr.art.) i historie fra Universitetet i Oslo (2004). Han arbeidet ved UiO fra 1999–2008, først som doktorgradsstipendiat ved Historisk Institutt fra 1999–2003, deretter som prosjektkoordinator for Forum for Samtidshistorie (FoSam)s muntlig historie-prosjekt (2003–2004). Han var postdoktor ved FoSam-prosjektet «Amerika i våre hjerter?» fra 2004–2008.

Han har bred undervisnings- og veiledningserfaring både fra FHS og UiO. I tidsrommet 2010–2013 var han ansvarlig for Masteremnet «NATO – samarbeid i alliansen» ved FHS. Fra 2020–2023 var han programansvarlig for FHS’ Master i militære studier.

  • Kaldkrigshistorie
  • Transatlantiske relasjoner, med vekt på forholdet mellom USA og Norge
  • NATO
  • Amerikansk militær og økonomisk bistand til Norge, særlig såkalt «Våpenhjelp»
  • 'Public diplomacy', kulturdiplomati og propaganda
  • norsk og internasjonal samtidshistorie
  • muntlig historie
  • nasjonalisme og nasjonal identitet
  • norsk (og svensk) 1800-tallshistorie, inkl. unionsoppløsningen 1905