Dokter, Luke_Krigsskolen

Luke Tangeraas Dokter

Avdeling
Krigsskolen (KS)
Stilling
Høgskolelektor

Luke Dokter er opprinnelig fra Australia, og fullførte sin ingeniørutdanning mens han tjenestegjorde som ingeniørsoldat i den australske hæren. 

Etter å ha fullført en mastergrad i miljøgeologi ved Universitetet i Oslo jobbet han med humanitært arbeid i katastrofe- og konfliktsoner. Denne opplevelsen gjorde ham oppmerksom på behovet for ingeniører å tenke helhetlig i sitt yrke. Det førte til at Dokter var med på å starte Ingeniører uten grenser i Norge, og ble til slutt organisasjonens første leder. 

Før han ble høgskolelektor ved Krigsskolen designet han innovative vann- og sanitetssystemer til humanitære organisasjoner sammen med private aktører i Norge. 

Dokter er for tiden emneansvarlig for emnene Geoteknikk i landoperasjonerOverlevelse (leiretableringog Ledelse av ingeniøroperasjoner

    • militær ingeniørvitenskap 
    • militær teknologi 
    • gagutvikling og utdanningsstrategier 
    • læringsplattformer