IFS ansatt Ingvill Moe Elgsaas

Ingvill Moe Elgsaas

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Gjesteforsker

Dr. Ingvill Moe Elgsaas kom til IFS i 2014 og er nå seniorforsker ved Senter for sikkerhetspolitikk. Hun er med i «Russlandsprogrammet» (Program for russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk) og postdoktor i RUSECOPOL-prosjektet.

Hun arbeidet tidligere ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), 2009-2014, hvor hun begynte sin forskning på russisk føderalisme og den politiske eliten i Murmanskregionen. Mens hun var ved FFI arbeidet hun også med Norges sikkerhetstilstand og forebyggende sikkerhet innen SÅKOV-prosjektet på oppdrag fra NSM.

Hun har bidratt forskning på terror- og kriseberedskap i russisk Arktis innen det internasjonale forskningsprosjektet MARPART, "Maritim beredskap og Internasjonalt partnerskap i nordområdene", 2014-2018. Hennes neste prosjekt, "Terrorberedskap og stabilitet i nord" så på Russlands terrorberedskapskapasiteter i nordområdene/Arktis og deres sikkerhetspolitiske implikasjoner, 2018-2019.

Dr. Elgsaas arbeider for tiden med russiske strategiske selskaper med fokus på eliterelasjoner og utnyttelse av Arktiske mineralressurser.

Hun har en ph.d. i statsvitenskap fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU); en MPhil i Russian and East European Studies fra University of Oxford, St Antony's College; og en bachelor i russisk språk og litteratur fra Universitetet i Bergen (UiB).

  • Russiske makteliter og grensesnitt mellom statlige, økonomiske og sikkerhetsaktører
  • Terrorberedskap i Arktis
  • Sovjetisk og russisk politikk og utenrikspolitikk
  • Murmanskregionens politikk og politiske elite
  • Russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk
  • Samfunnssikkerhet og beredskap
  • Russiske områdestudier
  • Nordområdene og Arktis
  • Forholdet mellom Russland og Norge