Lasse Elvemo

Avdeling
Sjøkrigsskolen (SKSK)
Stilling
Hovedlærer