Bilde Lasse Elvemo

Lasse Elvemo

Avdeling
Sjøkrigsskolen (SKSK)
Stilling
Hovedlærer
PhD-stipendiat
Tittel
Kommandørkaptein
  •  

Sjøkrigsskolen, logistikk kull 2005.

Tjenesteerfaring; militær idrett, fregatt, kystvakt, Sjøkrigsskolen, Forsvarsmateriell, Afghanistan – Resolute Support Mission, Forsvaret Logistikkorganisasjon.

Ph.d.-stipendiat innen militær logistikk.

    • Militær logistikk
    • Forsvarets samarbeid med sivile partnere
    • Logistikkens rolle i styrkeoppbygging, kampkraft og beredskap