Forsdahl_Stein_2_web

Stein Hatlem Forsdahl

Avdeling
Sjøkrigsskolen (SKSK)
Stilling
Førstelektor
Tittel
Orlogskaptein

Stein Hatlem Forsdahl arbeider ved Seksjon for sjømakt og sjømilitær ledelse ved FHS/Sjøkrigsskolen.