Martin André Blomli Frøyseth

Avdeling
Sjøkrigsskolen (SKSK)
Stilling
Forsker

Statsviterutdannet ved Universitetet i Bergen, Institutt for sammenliknende politikk. Har en generell interesse for sammensatte trusler, gråsoneproblematikk, beredskap, og det norske totalforsvaret. Skrev masteroppgave om hvordan strategisk viktige aktører innenfor det maritime domenet utarbeider sine trusselbilder, og hva de anser som relevante trusler både mot seg selv og mer generelt.

Er i dag ansatt for å forske på blant annet spørsmål knyttet til sammensatte trusler i det maritime domenet, utvikling av kapasiteter langs kysten, og totalforsvaret.