Grande, Birgitte_Rådg

Birgitte Grande

Avdeling
Krigsskolen (KS)
Stilling
Høgskolelektor

Rådgiver Birgitte Grande har to universitetsgrader: Cand.Philol. (hovedfag) i engelsk språk og litteratur fra Universitetet i Oslo (1998), og mastergrad i språktesting fra Lancaster University (2015). Med bakgrunn innenfor undervisning i militær engelsk, har Grande siden 2012 vært ansatt ved Forsvarets høgskole med ansvar for å teste engelske språkferdigheter hos norsk militært personell i henhold til NATO standardiseringsavtale 6001. Hun er norsk delegasjonsleder til The Bureau for International Language Coordination (BILC) – NATOs rådgivende organ for spørsmål som omhandler språktrening og språktesting – og representerer Norge i NORDEFCO Working Group Languages. Grandes forskningsinteresser ligger primært innenfor testing og vurdering av engelsk taleferdighet, validering av språktester, samt testing av engelsk for spesielle hensikter (English for Specific Purposes – ESP).