Grostad, Kristin_Forsk7_Kristin Lerfald Gros

Kristin Lerfald Grostad

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Forsker

(f. 1990) Kristin Lerfald Grostad har mastergrad i internasjonal sikkerhet fra Sciences Po, Paris (2015), og bachelor i IR-teori fra University of Nottingham i England. Hun har tidligere vært praktikant ved Den norske ambassaden i Tokyo (2016), og har jobbet i avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner i Forsvarsdepartementet (2019–2021). I tillegg har hun en flerårig bakgrunn som gründer i Bergen hvor hun startet opp og drev et eget firma under vingene til Vestlandets Innovasjonsselskap (2017–2019).  

Grostad ble ansatt som forsker ved IFS i 2022, hvor hun skal gjennomføre et prosjekt om endret maktbalanse i Øst-Kinahavet og hvordan dette påvirker arbeidsfordelingen i sikkerhetssamarbeidet mellom USA og Japan.