Haaland, Torunn

Torunn Laugen Haaland

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Professor
Telefon: 99094170

(f. 1967) Dr. polit. i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Tidligere ansatt ved Fridtjof Nansens Institutt og Sikkerhetspolitisk avdeling i Forsvarsdepartementet. Forsvarte sin doktoravhandling ved Universitetet i Oslo i februar 2008. Underviser ved Forsvarets høgskole. 

Pågående forskningsprosjekt: Violence and Heroism – Enablers and Restrictors in a Post Heroic Society. Militær erfaringslæring i teori og praksis (METOP)  

    • internasjonale operasjoner
    • militær sosiologi
    • sivil-militære relasjoner
    • norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk
    • krig og minnekultur