Haga, Lars Peder

Lars Peder Haga

Avdeling
Luftkrigsskolen (LKSK)
Stilling
Førsteamanuensis

(f. 1975), PhD fra NTNU våren 2011. Har siden høsten 2011 arbeidet på LKSK, hvor han har undervist i nyere historie, internasjonal politikk, nasjonal krisehåndtering og luftmakt, siden 2014 med særlig vekt på luftmakt og teknologi. Han har forsket på russisk luftmakt og militærmakt. Han er sammen med Ole Jørgen Maaø en av hovedforfatterne av Forsvarets nye doktrine for luftoperasjoner (kommer høsten 2018) og bidragsyter til revidert fellesoperativ doktrine i 2018. Han har utviklet og forvaltet en rekke øvingsscenarier på skolens praksisarenaer.

    • Russisk luftmakt og militærmakt, doktrine og operasjoner
    • Luftmakt og luftoperasjoner
    • Områdestudier og mental kartlegging
    • Etterretning, overvåking og avskrekking