Portrett H-21 Haga Lars Peder_Lars Peder Haga

Lars Peder Haga

Avdeling
Luftkrigsskolen (LKSK)
Stilling
Førsteamanuensis

(f. 1975), PhD i sovjetisk historie fra NTNU våren 2011. Har siden høsten 2011 arbeidet på Luftkrigsskolen, hvor han har undervist i nyere historie, internasjonal politikk, nasjonal krisehåndtering og luftmakt, siden 2014 med særlig vekt på luftmakt og teknologi. Han forsker på russisk luftmakt og militærmakt. 
 
Han har sammen med Ole Jørgen Maaø utarbeidet Forsvarets nye doktrine for luftoperasjoner (2018) og bidro til Forsvarets fellesoperative doktrine (2019). 

Han har utviklet og forvaltet en rekke øvingsscenarier på skolens praksisarenaer.

    • Russisk luftmakt og militærmakt, doktrine og operasjoner 
    • Luftmakt og luftoperasjoner 
    • Områdestudier og mental kartlegging 
    • Etterretning, overvåking og avskrekking