Hagen, Anne Marie_2

Anne Marie Hagen

Avdeling
Krigsskolen (KS)
Stilling
Førsteamanuensis

Anne Marie Hagen er bokhistoriker, med en PhD i engelsk litteratur fra University of Edinburgh (2015). Hun har vært postdoktor ved Institute for Advanced Studies in the Humanities (Edinburgh, 2015-16). Hun er førsteamanuensis ved FHS KS og underviser engelsk, akademisk skriving og metode, og spørsmål relatert til retorikk, narrativer og kommunikasjon. 

Hagens forskning er knyttet til bokhistorie og lesehistorie/lesesosiologi. Hun har skrevet om redigering og publisering for utdanningsmarkedet. En artikkel om kollektive kvinnebiografier og bokhistorie som epistemologisk tilnærmingsmåte til å forske på kvinnehistorie utkommer 2021 (i Recovering Women’s Past: New Epistemologies, New Ventures, eds. Séverine Genieys-Kirk and Suzanne Trill, from the University of Nebraska Press). 

Et vedvarende interesseområde er bruk av skjønnlitteratur i profesjonsutdanninger og hvordan sosial lesing kan bidra til utviklingen av profesjonsidentitet. Sammen med Johannes Kibsgaard (FHS) leder hun leseprogrammet LITTLED ved KS. LITTLED (litteratur og ledelse) - Forsvaret 

Hagen er redaktør for en essaysamling som analyserer de kulturelle verdiene tilknyttet lesing og som videreutvikler den teoretiske og metodiske diskusjonen om lesningsforskning: Mediation and Children’s Reading: Relationships, Intervention and Organization from the Eighteenth Century to the Present, Lehigh University Press (April, 2022). 

  • Bokhistorie og lesehistorie/lesesosiologi 
  • Litteratur, vitenskap og teknologiLiterature, science and technology 
  • Biografi, selv-biografi  
  • Militær trykkekultur fra 1800-nå 
  • Britisk litteratur og historie 
  • Narrativer, kommunikasjon og krigsspill 
  • Invasjonslitteratur 
  • Profesjonsutdanning