Hagen, Anne Marie_2

Anne Marie Hagen

Avdeling
Krigsskolen (KS)
Stilling
Førsteamanuensis

Anne Marie Hagen har en PhD i engelsk litteratur fra University of Edinburgh (2015). Hun har vært postdoktor ved Institute for Advanced Studies in the Humanities (Edinburgh) og er nå førsteamanuensis ved FHS KS. Der underviser hun engelsk, akademisk skriving, vitenskapsteori og -metode, og spørsmål relatert til narrativer og kommunikasjon.  

Hagens forskning er knyttet til bokhistorie og lesehistorie/lesesosiologi. Hun har bl.a. skrevet om redigering og publisering for utdanningsmarkedet og om livsfortellinger og bokhistorie som epistemologisk tilnærmingsmåte til å forske på kvinnehistorie. 

Hagen har vært redaktør for en essaysamling som analyserer de kulturelle verdiene tilknyttet lesing og som videreutvikler den teoretiske og metodiske diskusjonen om forskning på lesing: Mediation and Children’s Reading: Relationships, Intervention and Organization from the Eighteenth Century to the Present (Lehigh University Press, 2022).  

Et vedvarende interesseområde er bruk av skjønnlitteratur i profesjonsutdanninger og hvordan lesing kan bidra til utviklingen av profesjonsidentitet og -forståelse. Sammen med Johannes Kibsgaard (FHS) leder hun leseprogrammet LITTLED ved KS. LITTLED (litteratur og ledelse) - Forsvaret 

  • Bokhistorie og lesehistorie/lesesosiologi 
  • Litteratur, vitenskap og teknologi 
  • Biografi, selvbiografi 
  • Militær skjønnlitteratur fra 1800 
  • Narrativer og retorikk 
  • Invasjonslitteratur, «future war» og spekulativ fiksjon   
  • Profesjonsutdanning 
  • Vitenskapsteori 
  • Narrativ hermeneutikk