Håkenstad, Magnus3_

Magnus Håkenstad

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Forsker

(f. 1983) Mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo, våren 2010. Har siden jobbet på IFS med diverse prosjekter, som Forsvarsdepartementets historie, langtidsplanlegging i forsvarssektoren, Forsvarets bistand til politiet og omstillingen i Forsvaret etter den kalde krigen. Han har nylig påbegynt et doktorgradsprosjekt som skal sammenligne reformer og omstilling i Forsvaret og Politiet.

Interessefelt og kompetanseområder

    • norsk og europeisk militærhistorie
    • militære utskrivnings- og mobiliseringssystemer
    • langtidsplanlegging i forsvarssektoren
    • samarbeid mellom politi og forsvar i beredskap og krisehåndtering
    • forsvarsomstilling