Håkenstad, Magnus3_

Magnus Håkenstad

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Forsker

(f. 1983) Magnus Håkenstad tok sin mastergrad i historie ved Universitetet i Oslo, våren 2010. Han har siden jobbet på IFS med diverse prosjekter, på temaer som Forsvarsdepartementets historie, langtidsplanlegging i forsvarssektoren, det nye totalforsvaret, militær bistand til politiet, og forsvarsomstilling. Sistnevnte resulterte i boken Balansegang: Forsvarets omstilling etter den kalde krigen (Dreyer 2015, sammen med Olav Bogen).

Hans nåværende hovedprosjekt er en doktorgrad i historie ved Universitetet i Oslo, om Forsvarets bistand til politiet.

Håkenstad har bred undervisningserfaring og har vært ansvarlig for flere av høgskolens studier innen beredskap, krisehåndtering, totalforsvar og samfunnssikkerhet. I 2019 mottok han FHS’ undervisningspris.

Interessefelt og kompetanseområder

    • Eldre og nyere norsk og europeisk militærhistorie
    • Norsk forsvarshistorie, forsvarspolitikk og forsvarsomstilling
    • Beredskap, krisehåndtering, totalforsvar og samfunnssikkerhet
    • Sivil-militære relasjoner, særlig samvirke mellom politi og forsvar