Sigbjørn Halsne

Avdeling
Krigsskolen (KS)
Stilling
PhD-stipendiat

MA (2008) og PhD (2018) i War Studies fra universitetet i Glasgow.

Halsne har tjenestegjort i Hæren siden 1995. Siden 2008 har han tjenestegjort ved Krigsskolen som stipendiat, strategiinstruktør og hovedlærer landmaktens utvikling. 

    • Militærteori og doktrine
    • Lavintensitetsoperasjoner