Heggem, Gunhild

Gunhild Foss Heggem

Avdeling
Luftkrigsskolen (LKSK)
Stilling
Høgskolelektor

Gunhild Heggem har en mastergrad i sosiologi fra NTNU (2011). Hun har siden jobbet som høgskolelektor og undervist i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Nord-Trøndelag og Trondheim Økonomiske Høgskole, og som vitenskapelig assistent ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. 

Før hun begynte som høgskolelektor ved Luftkrigsskolen i Trondheim i 2015, jobbet hun som forskningsassistent ved Studio Apertura, NTNU Samfunnsforskning og Regionalt senter for sykelig overvekt ved St. Olavs Hospital.