Heier Tormod_juli 2022 i_Tormod Heier

Tormod Heier

Avdeling
Stabsskolen
Stilling
Professor
Tittel
Forskningsleder ved Stabsskolen

Tormod Heier er professor i militær strategi og operasjoner, forskningsleder ved Stabsskolen, professor-II ved Høgskolen i Innlandet, og dosent ved Försvarshögskolan i Stockholm. Heier har bak seg 32 år som offiser i Forsvaret, herunder 15 år som oberstløytnant i Hæren.   

Som offiser jobbet han blant annet i Hærens Brigade Nord på Skjold og Setermoen, i Etterretningstjenesten på Lutvann, i Forsvarsdepartementet i Oslo og i Mazar-e-Sharif, Nord-Afghanistan. Heier har én doktorgrad og to mastergrader i henholdsvis Statsvitenskap og War Studies fra Universitetet i Oslo og King’s College, London. Han har utgitt en rekke bøker, blant annet om norsk og europeisk forsvars- og sikkerhetspolitikk, men også om samfunnsvitenskapelig metode og strategisk kompetanseledelse. Heier holder jevnlig forelesninger og foredrag for universiteter og organisasjoner rundt om i landet, herunder Sjefskurset ved Forsvarets høgskole.  

Heier brukes jevnlig som ekspertmedlem for NOKUTs søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark i forbindelse med kvalitetssikring av den militære utdanningen ved de svenske og danske forsvarshøgskolene. Han er medlem av Nei til Atomvåpens faglige rådsutvalg, Norway Defence & Aerospace Cluster (NDAC), og FFIs Advisory Board på forskningsprogrammet «Beskyttelse av samfunnet». Heier var gjesteforsker ved Universitet i Oxford i 2017, og ble tildelt Ossietzkyprisen av Norsk PEN for fremragende innsats for ytringsfriheten samme år.  

Hans siste bøker er En randstat på avveie? Norges vei inn i den nye kalde krigen, 2014–2021 (Cappelen Damm 2021), samt Tenke og skrive i samfunnsvitenskapene. Gode råd til deg som skal skrive oppgave (med professor Torbjørn L. Knutsen, Fagbokforlaget 2021).

    • Skjæringsfeltet mellom politikk og militærmakt
    • Militære operasjoner i utlandet
    • Nordområdene
    • Forholdet mellom Norge, Russland og USA