Heier, Tormod_Oblt1 (1)

Tormod Heier

Avdeling
Stabsskolen
Stilling
Hovedlærer
Tittel
Oberstløytnant med professorkompetanse/forskningsleder ved Stabsskolen

Tormod Heier er oberstløytnant i Hæren og professor ved FHS. Han er forskningsleder ved Stabsskolen, og leder forskningsprogrammet "Personell og kompetanse". 

Heier har tidligere jobbet i blant annet Brigade Nord, Etterretningstjenesten, Forsvarsdepartementet og Afghanistan, og har en doktorgrad i statvitenskap fra Universitetet i Oslo. 

Han er fast skribent i Klassekampen, professor-II ved Høgskolen i Innlandet og dosent ved Försvarshögskolan i Stockholm.

Heier har utgitt en rekke bøker om norsk og europeisk forsvars- og sikkerhetspolitikk i inn- og utland, og holder jevnlig forelesninger og foredrag for universiteter og organisasjoner. 

Heier brukes som ekspertmedlem i NOKUTs søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark, samt i Norway Defence & Aerospace Cluster (NDAC). Han var gjesteforsker ved Universitet i Oxford i 2017, og ble tildelt Ossietzkyprisen av Norsk PEN for fremragende innsats for ytringsfriheten samme år. 

Hans siste bok er Et farligere Norge? (Fagbokforlaget 2019), som også er utgitt i Russland.   

    • Skjæringsfeltet mellom politikk og militærmakt
    • Militære operasjoner i utlandet
    • Nordområdene
    • Forholdet mellom Norge, Russland og USA