Heier, Tormod_Oblt1 (1)

Tormod Heier

Avdeling
Stabsskolen
Stilling
Hovedlærer
Tittel
Oberstløytnant med professorkompetanse/forskningsleder ved Stabsskolen

Tormod Heier er oberstløytnant i Hæren og professor ved FHS. Han er forskningsleder ved Stabsskolen, professor-II ved Høgskolen i Innlandet og dosent ved Försvarshögskolan i Stockholm.  

Heier har tidligere jobbet i blant annet Brigade Nord, Etterretningstjenesten, Forsvarsdepartementet og i Afghanistan. Han har én doktorgrad og to mastergrader i statsvitenskap og War Studies fra Universitetet i Oslo og King’s College i London. Heier har utgitt en rekke bøker om norsk og europeisk forsvars- og sikkerhetspolitikk i inn- og utland og holder jevnlig forelesninger og foredrag for universiteter og organisasjoner.  

Heier brukes som ekspertmedlem i NOKUTs søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark, i Nei til Atomvåpens faglige rådsutvalg, og i Norway Defence & Aerospace Cluster (NDAC). Han var gjesteforsker ved Universitet i Oxford i 2017, og ble tildelt Ossietzkyprisen av Norsk PEN for fremragende innsats for ytringsfriheten samme år.  

Hans siste bøker er En randstat på avveie? Norges vei inn i den nye kalde krigen, 2014–2021 (Cappelen Damm 2021), og Tenke og skrive i samfunnsvitenskapene. Gode råd til deg som skal skrive oppgave (med professor Torbjørn L. Knutsen, Fagbokforlaget 2021).  

    • Skjæringsfeltet mellom politikk og militærmakt
    • Militære operasjoner i utlandet
    • Nordområdene
    • Forholdet mellom Norge, Russland og USA