Heier Tormod_juli 2022 i_Tormod Heier

Tormod Heier

Avdeling
Stabsskolen
Stilling
Professor

Tormod Heier er professor i militær strategi og operasjoner, professor-II ved Høgskolen i Innlandet og dosent ved Försvarshögskolan i Stockholm. Heier har bak seg 32 år som offiser i Forsvaret, herunder 15 år som oberstløytnant i Hæren.    

Som offiser jobbet han blant annet i Hærens Brigade Nord i Troms, i Etterretningstjenesten på Lutvann, i Forsvarsdepartementet i Oslo, og i Mazar-e-Sharif, Nord-Afghanistan. Heier har én doktorgrad og to mastergrader i henholdsvis Statsvitenskap og War Studies fra Universitetet i Oslo og King’s College, London. Han har utgitt en rekke bøker, blant annet om norske, allierte eller russiske militæroperasjoner i Nordområdene, Afghanistan, Libya og Ukraina. Heier har i tillegg skrevet og redigert bøker innen samfunnsvitenskapelig metode og strategisk kompetanseledelse. Han holder jevnlig forelesninger og foredrag for universiteter og organisasjoner rundt om i landet, herunder Sjefskurset ved Forsvarets høgskole.   

Heier brukes jevnlig som ekspertmedlem for NOKUTs søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark i forbindelse med kvalitetssikring av militær utdanning ved nordiske forsvarshøgskoler. Han er medlem av Nei til Atomvåpens faglige rådsutvalg og var gjesteforsker ved Universitet i Oxford i 2017. Heier ble tildelt Ossietzkyprisen av Norsk PEN for fremragende innsats for ytringsfriheten samme år. I 2023 mottok han Hærens fortjenestemedalje for kunnskapsformidling rundt Ukrainakrigen.   

Hans siste bok er Tormod Heier (red.) Krigen i Ukraina (Fagbokforlaget, 2023). 

    • Skjæringsfeltet mellom politikk og militærmakt
    • Militære operasjoner i utlandet
    • Nordområdene
    • Forholdet mellom Norge, Russland og USA