Ivar Helgetun

Avdeling
Cyberingeniørskolen
Stilling
Faglærer