Oberstløytnant Dag Henriksen ved Luftkrigsskolen i Trondheim./Lieutenant Colonel Dag Henriksen at the Air Force Academy in Trondheim.

Dag Henriksen

Avdeling
Luftkrigsskolen (LKSK)
Stilling
Hovedlærer
Tittel
Forskningsleder ved Luftkrigsskolen/oberstløytnant med professorkompetanse

(f. 1972). Dag Henriksen er oberstløytnant og forskningsleder ved Luftkrigsskolen. Han har operativ bakgrunn fra kontroll og varslingstjenesten, og har blant annet tjenestegjort i NATO-operasjoner i Baltikum (2005) og Afghanistan (2007), samt et år ved U.S. Air Force Research Institute (2012).

Han har en doktorgrad i militære studier fra University of Glasgow (2006), og har blant annet gitt ut bøkene NATO's Gamble: Combining Diplomacy and Airpower in the Kosovo Crisis, 1998–1999 (2007); Wilhelm Mohr. On WWII (2009); Airpower in Afghanistan 2005–2010. The Air Commanders' Perspectives (2013); Political Rationale and International Consequences of the War in Libya (2016).

Henriksen gikk Forsvarets Stabsskole i 2009–10, og Forsvarets Sjefskurs (2018). Han fikk tilkjent professorkompetanse i 2015.