Herberg, Marius Oberstløytnant

Marius Herberg

Avdeling
Stabsskolen
Stilling
Hovedlærer
Tittel
Oberstløytnant med PhD

Oberstløytnant Marius Herberg (f. 1973) er doktorgradsstipendiat ved Forsvarets høgskole, avdeling for militær ledelse og styring. Doktorgraden tas ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) i Trondheim, Institutt for psykologi. "Competence for the Unforeseen" er det overordnede temaet for doktorgradsprosjektet.   

Herberg har operativ erfaring fra Hæren og forvaltningsbakgrunn fra Luftforsvaret. Han har tjenestegjort i ulike roller og på flere nivå i Forsvaret. I tillegg har han erfaring fra Forsvarsdepartementet og internasjonal tjeneste på Balkan.  

Han har militærfaglig utdanning fra befalsskole i Hæren, krigsskole i Luftforsvaret og stabsskole fra Forsvarets høgskole. Herberg har en mastergrad i militære studier fra Forsvarets høgskole. I tillegg har han en cand. mag. -grad fra Høgskolen i Lillehammer.    

Herberg deltar i forskningsprosjektet "kompetanse og beredskap for det uforutsette" og forskningsprogrammet "Personell- og kompetansestyring i forsvarssektoren" ved Forsvarets høgskole.