Herberg, Marius Oberstløytnant

Marius Herberg

Avdeling
Stabsskolen
Stilling
PhD-stipendiat
Tittel
Oberstløytnant

Oberstløytnant Marius Herberg (f. 1973) er doktorgradsstipendiat ved Forsvarets høgskole, avdeling for militær ledelse og styring. Doktorgraden tas ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) i Trondheim, Institutt for psykologi. "Competence for the Unforeseen" er det overordnede temaet for doktorgradsprosjektet.   

Herberg har operativ erfaring fra Hæren og forvaltningsbakgrunn fra Luftforsvaret. Han har tjenestegjort i ulike roller og på flere nivå i Forsvaret. I tillegg har han erfaring fra Forsvarsdepartementet og internasjonal tjeneste på Balkan.  

Han har militærfaglig utdanning fra befalsskole i Hæren, krigsskole i Luftforsvaret og stabsskole fra Forsvarets høgskole. Herberg har en mastergrad i militære studier fra Forsvarets høgskole. I tillegg har han en cand. mag. -grad fra Høgskolen i Lillehammer.    

Herberg deltar i forskningsprosjektet "kompetanse og beredskap for det uforutsette" og forskningsprogrammet "Personell- og kompetansestyring i forsvarssektoren" ved Forsvarets høgskole.