Hiim, Henrik6

Henrik Stålhane Hiim

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Førsteamanuensis
Tittel
Leder Senter for internasjonal sikkerhet
Telefon: 93262136

Henrik Stålhane Hiim arbeider med forskningsprosjekter knyttet til kinesisk sikkerhetspolitikk. Han har interesse for kjernevåpenstrategi og våpenkontroll, med vekt på Kina og den koreanske halvøya.

Han har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2016) og har tidligere vært ansatt som seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Fra 2014-2015 var han tilknyttet Security Studies-programmet på MIT som Stanton nuclear security fellow. Han har også vært gjesteforsker ved School of International Studies, Beijing University.

Boka Strategic Assistance: China and International Nuclear Weapons Proliferation analyserer Kinas politikk overfor atomprogrammene til Pakistan, Iran og Nord-Korea. Hans forskning er publisert i blant annet International Security, Asian Security, og Survival.