Hiim, Henrik

Henrik Stålhane Hiim

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Førsteamanuensis

Henrik Stålhane Hiim arbeider med forskningsprosjekter knyttet til kinesisk sikkerhetspolitikk. Han har interesse for kjernevåpenstrategi og våpenkontroll, med vekt på Kina og den koreanske halvøya.

Han har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2016) og har tidligere vært ansatt som seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Fra 2014-2015 var han tilknyttet Security Studies-programmet på MIT som Stanton nuclear security fellow. Han har også vært gjesteforsker ved School of International Studies, Beijing University.

Boka Strategic Assistance: China and International Nuclear Weapons Proliferation analyserer Kinas politikk overfor atomprogrammene til Pakistan, Iran og Nord-Korea. Hans forskning er publisert i blant annet International Security, Asian Security, og Survival.