IFS ansatt Paal Sigurd Hilde

Paal Sigurd Hilde

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Professor
Telefon: 23095925

​​​(f. 1970) M.Phil. Russian and East European Studies (1997) og D.Phil. Politics (2003) ved University of Oxford (St. Antony's College). Seniorrådgiver i Avdeling for sikkerhetspolitikk i FD (2004–2008), herunder sivil sekretær for Forsvarspolitisk utvalg (2006–2007). Leder for Seksjon for norsk sikkerhetspolitikk, senere Senter for norsk og europeisk sikkerhet ved IFS (2008–2013). Sekretariatsleder for Afghanistanutvalget (2015–2016). Prosjektleder FoU i Prosjekt ny høyskole (reformen av Forsvarets utdanningssystem, 2017).

    • norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk
    • NATO
    • nordområdene
    • nordisk og internasjonalt forsvarssamarbeid