Hobson, Rolf1

Rolf Hugh Hobson

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Professor
Tittel
Leder for Senter for sivil-militære relasjoner
Telefon: 23095929

(f. 1961) har arbeidet ved IFS siden 1994.

Rolf Hobson ble cand.mag. ved Universitetet i Oslo 1986 og fortsatte med studier ved Heinrich-Heine-Universitat Dusseldorf 1988–1993. Han var stipendiat ved Universitetet i Trondheim 1990–1993, hvor han oppnådde dr.art. i 1998. Hobson hadde også et forskningsopphold i Paris 2000–2003 og var professor II ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge, 2004–2007. I 2009–2010 hadde han sabbatsår ved Institut für Zeitgeschichte i München.

Rolf Hobson er professor II ved AHKR, Universitetet i Bergen siden 2011. For tiden er han ansatt i prosjektet «In a World of Total War: Norway 1939-1945» under Universitetet i Tromsø, 2018–2020. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

    • ørste og andre verdenskrig
    • norsk og europeisk militærhistorie
    • krig og minnekultur
    • tysk historie 1800- og 1900-tall