Hoel, Camilla portrettbilde beskjært

Camilla Ulleland Hoel

Avdeling
Luftkrigsskolen (LKSK)
Stilling
Førsteamanuensis
Telefon: 41556565

Doktorgrad i engelsk litteratur fra University of Edinburgh (2012). Har siden jobbet ved NTNU, og siden 2015 vært førsteamanuensis i engelsk ved Luftkrigsskolen. Hovedfokuset for forskning har vært resepsjonen av uavsluttede narrativ, spørsmålet om hvem som har autoritet til å fullføre dem, og hvordan persepsjonen av forfatterautoritet påvirker holdningen til teksten – da med særlig vekt på Charles Dickens' uavsluttede The Mystery of Edwin Drood (1870), men også den tidlige fan-resepsjonen av Sherlock Holmes. Hun er for tiden i gang med å skrive en bok om temaet. De siste årene har hun også forsket på kjønn og alteritet i science fiction, samt hvordan genren bruker (post-)apokalyptiske scenarier til å undersøke problemstillinger rundt etikk og makt.

Hoel underviser engelsk språk, retorikk, spørsmål om kjønn, alteritet og sosial makt, samt nyhetsbildet og interkulturell kommunikasjon.

    • Forfatterfunksjonen og autoritet
    • Uavsluttede tekster
    • Alternative stemmer og deres fortellinger
    • Kjønn, makt og alteritet i science fiction
    • Etikk i apokalyptiske scenarier