Sine Holen

Sine Holen

Avdeling
Stabsskolen
Stilling
Seniorrådgiver
Tittel
PhD-kandidat

(f. 1980) Sine Vorland Holen er tilsatt ved seksjon for internasjonal virksomhet/Norwegian Defence International Centre (NODEFIC) og arbeider til daglig med menneskelig sikkerhet. Hun har bidratt med policy og konseptutvikling for både NATO og Forsvaret på menneskelig sikkerhet, beskyttelse av sivile, og kvinner, fred og sikkerhet. Fra 2017-2019 utviklet hun og ledet et prosjekt på bekjempelse av konflikt-relatert seksualisert vold. Fra 2019 forsker hun på militærets rolleforståelse i å forebygge og stoppe vold mot sivile i væpnet konflikt. Forskningen hennes leder til publikasjoner som ser særlig på rettsbevissthet, voldsforståelse, og sivil-militære relasjoner.

Holen har tverrfaglig erfaring innen konfliktløsningsarbeid. Blant annet har hun arbeidet med statsbygging, forfremmelse av menneskerettigheter, sikkerhetspolitisk analyse av krise- og konfliktområder, samt individuell saksbehandling. Hun har tjenestegjort i internasjonale operasjoner og humanitær innsats, heriblant for FNs Høykommissær for Flyktninger i Sveits og Egypt, FNs fredsbevarende styrker i Kosovo samt Flyktninghjelpen.

Hun har en mastergrad i sosiologi samt en diplomagrad i Forced Migration and Refugee Studies fra det Amerikanske Universitetet i Kairo, en cand.mag. fra Universitetet i Oslo, enkeltmoduler i Strafferett, Krigens Folkerett og Internasjonale Menneskerettigheter, og er utdannet gestaltterapeut. For tiden er hun en phd-kandidat ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi/ Universitetet i Oslo.

  • Menneskelig sikkerhet
  • Beskyttelse av sivile
  • Voldsforståelse
  • Rettsbevissthet
  • Sivil-militære relasjoner
  • Kvinner, fred og sikkerhet
  • Sikkerhetspolitikk
  • Væpnet konflikt
  • Internasjonale operasjoner