Sine Holen

Sine Vorland Holen

Avdeling
Stabsskolen
Stilling
Seniorrådgiver

(f. 1980) Sine Vorland Holen er tilsatt ved seksjon for internasjonal virksomhet/Norwegian Defence International Centre (NODEFIC) og arbeider til daglig med menneskelig sikkerhet. Siden 2017 har hun ledet et prosjekt på bekjempelse av konflikt-relatert seksualisert vold. Fra 2019 forsker hun på militærets rolle i å forebygge og stoppe vold mot sivile begått av ikke-statlige aktører i FN og NATO operasjoner.

Holen har tverrfaglig erfaring innen konfliktløsningsarbeid. Blant annet har hun arbeidet med statsbygging, forfremmelse av menneskerettigheter, sikkerhetspolitisk analyse av krise- og konfliktområder, samt individuell saksbehandling. Hun har tjenestegjort i internasjonale operasjoner og humanitær innsats, heriblant for FNs Høykommissær for Flyktninger i Sveits og Egypt, FNs fredsbevarende styrker i Kosovo samt Flyktninghjelpen. Hun har en mastergrad i sosialantropologi samt en diplomagrad i Forced Migration and Refugee Studies fra det Amerikanske Universitetet i Kairo, en cand.mag. fra Universitetet i Oslo og enkeltmoduler i Strafferett, Krigens Folkerett og Internasjonale Menneskerettigheter. 

  • Internasjonale operasjoner
  • Menneskelig sikkerhet
  • Beskyttelse av sivile
  • Sivil-militære relasjoner
  • Voldelig ekstremisme
  • Kvinner, fred og sikkerhet