Holmen Marianne

Marianne Holmen

Avdeling
Forsvarets høgskole
Tittel
Formidlingsrådgiver
Telefon: +4797590863

Holmen har en Master in Marketing Management fra Handelshøyskolen BI og flere kurs i digital kommunikasjon fra Webgruppen as. Marianne har blant annet erfaring fra IT-bransjen, media og markedsføring. 

Hun er til daglig ansatt i Fagstabens Seksjon for FoU-administrasjon som formidlingsrådgiver og arbeider med forskningskommunikasjon.