Holmo, Rønnhaug_Førstelektor_1 (1)

Rønnaug Eli Holmøy

Avdeling
Krigsskolen (KS)
Stilling
Førstelektor

Holmøy er førstelektor ved FHS/Krigsskolen innen pedagogikk og ledelsesfag; embetsstudiet i pedagogikk.

Holmøy har arbeidet med fagutvikling knyttet til utdanning og ledelsesfag og temaet kvinner, fred og sikkerhet ved FHS/Krigsskolen gjennom to ti-år. Var i 2009 gjesteforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Hun har et pågående fagsamarbeid med fagpersoner ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo og er jevnlig veileder for masterstudenter i praksis. 

Holmøy er for tiden Hovedlærer ved Seksjon for ledelse av landmilitære avdelinger ved FHS/Krigsskolen og har i tillegg ansvar for Bachelorgjennomføring og kadettenes NATO-relaterte studiereiser til Brussel. Er for perioden 2019-2022 knyttet inn i det internasjonale forskningsnettverket Effectiveness of Pace Operations Network (EPON)

 1. INTERESSEFELT OG KOMPETANSEOMRÅDER

  • Fagutvikling, seminarutvikling
  • Utdanning -og ledelsesstrategier
  • FN og NATOs arbeid for fred og sikkerhet; herunder kvinner, fred og sikkerhet
  • FNs fredsarbeid og fredsoperasjoner

  NÅVÆRENDE FOU-AKTIVITET
  Frem til 2022 er hun tilknyttet det internasjonale forskningsnettverket EPONi regi NUPI.