Holtsmark, Svein G_2_

Sven G. Holtsmark

Avdeling
Institutt for forsvarsstudier
Stilling
Professor
Telefon: 99092282

Sven G. Holtsmark har vært ansatt ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) siden 1990. Han er utdannet cand.philol., Universitetet i Oslo, 1988.
Holtsmark var stipendiat ved Norges allmennvitenskapelige forskningsråd 1989–1990, forsker ved IFS 1990, seniorforsker 1993, ble tilkjent professorkompetanse 2003, og har vært seksjonsleder ved IFS i flere omganger.
Han var dekan ved Forsvarets skolesenter (fra 2007 Forsvarets høgskole) 2004–2007 og 2009–2011, og fungerte som direktør ved IFS 2005–2006.​

  • russisk og sovjetisk utenriks- og sikkerhetspolitisk historie
  • forholdet Norge-Russland
  • samtidsspørsmål i Russland og Øst-Europa
  • norsk og nordisk utenriks- og sikkerhetspolitisk historie
  • nordområdene og Arktis
  • politisk samtidshistorie
  • kommunismens historie
  • krig og minnekultur