Horgen, Marit_Oblt-2

Marit Horgen

Avdeling
Stabsskolen
Stilling
Hovedlærer
Lederutvikler
Tittel
Oberstløytnant

Marit Horgen er tilsatt i en prosjektstilling ved stabsskolen og jobber i fagmiljøet innen ledelse. I tillegg støtter hun ledere og avdelinger innen leder- og ledelsesutvikling i Forsvaret.

Hun har sin utdanning fra Forsvaret og Norges Idrettshøgskole med fagkombinasjonen Idrett, ledelse og organisasjonspsykologi. I tillegg har hun omfattende etterutdanning innen lederutvikling, samt en rekke sertifiseringer på ulike utviklingsverktøy.

Horgen har jobbet heltid med leder- og ledelsesutvikling de siste 20 årene, I Forsvaret, Politiet og AFF ved Norges Handelshøyskole.

Hun er opptatt av å koble all utvikling av ledere, team og ledergrupper til konteksten det opereres i, samt å forstå virksomhetens kultur og rasjonale på strategisk, taktisk og operasjonelt nivå.

    • Ledergruppeutvikling
    • Lederutvikling
    • Coaching og veiledning