siv-042016-cropped-whitebackground_Siv Hilde Houmb

Siv Hilde Houmb

Avdeling
Cyberingeniørskolen
Stilling
Professor ii

Prof.dr. Siv Hilde Houmb arbeider som Professor II ved FHS Cyberingeniørskolen, Professor II ved NTNU, seniorrådgiver hos Houmb AS, sitter i styret til Netsecurity AS, og deltar i flere nasjonale og internasjonale standardiseringskomiteer.

Houmb har en doktorgrad innenfor cybersikkerhet og beslutningsteori, mer enn 25 års erfaring innenfor cybersikkerhet og kritisk infrastruktur, og en lang fartstid innenfor ulike industrier. Erfaringen dekker risikoanalyse, sikkerhetsprotokollutvikling, strategier for angrepsbeskyttelse, etisk hacking (penetrasjonstesting) og teknologi for overvåkning i regi av cybersikkerhet.

Hun har publisert mer enn 100 forskningsartikler innenfor cybersikkerhet og risikoanalyse, samt utviklet flere sikkerhetsprotokoller og sikkerhetsløsninger. Houmb har i de siste 15 årene fokusert på cybersikkerhetsutfordringer innenfor kritisk infrastruktur, inkludert avanserte cyberangrep (Advanced Persistent Threats – APT) og hvordan slike angrep kan forårsake stor skade på infrastrukturen til en nasjon.