Stein Egil Iversen

Avdeling
Sjøkrigsskolen (SKSK)
Tittel
KNMT Navkomp.