Rino Johansen

Rino Bandlitz Johansen

Avdeling
Stabsskolen
Stilling
Hovedlærer
Tittel
Kommandørkaptein med professorkompetanse
Telefon: +4799279274

(f. 1965) Kommandørkaptein og hovedlærer i militær ledelse ved avdeling for ledelse og styring. Johansen har i tillegg til militær utdannelse også PhD i operativ psykologi ved universitetet i Bergen (UiB). Han har tidligere operativ bakgrunn og tjeneste som skipssjef fra marinen.

De siste årene har han hatt ulike jobber ved FHS/Stabsskolen avdeling for militærpsykologi og lederutvikling, blant annet som forsker og emneansvarlig for emnet militær ledelse.