Åge Johnsen

Åge Johnsen

Avdeling
Stabsskolen
Stilling
Professor ii
Telefon: +4767238227

Johnsen arbeider som professor ved Handelshøyskolen ved OsloMet - storbyuniversitet og er professor II ved seksjons for militær ledelse og idrett ved Forsvaret høgskole/Stabsskolen.

Johnsen er utdannet siviløkonom og dr.oecon., og er professor i offentlig politikk. Hans forkningsfelt er offentlig politikk og administrasjon og effektivitet, særlig byråkrati og forvaltningsreformer, strategisk planlegging, mål- og resultatstyring, kontroll og forvaltningsrevisjon, og evaluering i offentlig sektor. Les mer her.

    • Vitenskapsdisipliner
    • Bedriftsøkonomi
    • Offentlig og privat administrasjon
    • Statsvitenskap og organisasjonsteori