Kingsrød, Stein Helge_Maj_3 (1)_Stein Helge Kingsrød

Stein Helge Kingsrød

Avdeling
Krigsskolen (KS)
Stilling
Hovedlærer
Tittel
Major

Stein Helge Kingsrød (f. 1977) er major og hovedlærer i taktikk ved Forsvarets høgskole/Krigsskolen. Han gikk ut fra Krigsskolen i 2001, og har tjenesteerfaring fra saniteten, og ingeniørvåpenet i Hæren med spesialisering innenfor CBRN-vern (kjemiske, biologiske, radiologiske og atomvåpen). Kingsrød har i tillegg internasjonal erfaring fra Afghanistan.  

Han har studert ved Universitetet i Oslo, der han har en mastergrad i historie fra 2011, og en doktorgrad i statsvitenskap fra 2022. Doktoravhandlingen handlet om utviklingen av Forsvarets personellsystem. 

    • taktikk og operasjoner 

    • forsvarshistorie/militærhistorie, 

    • organisasjonsutvikling og styring av Forsvaret. 

    • Forsvarets personellsystem